Spoločný register
bankových informácií

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vznikol za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov bánk s klientmi, fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, pre preverovanie ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny. Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o..