Spoločný register
bankových informácií

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vznikol za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o..